Organizator:

Analiza ilościowa Targów Securex 2018

Podziel się

Ponad 20% wystawców zagranicznych zaprezentowało się podczas zeszłorocznej edycji targów Securex. Prezentujemy szczegółowe dane dotyczące udziału poszczególnych branż i krajów w ekspozycji i zwiedzaniu.

W 2018 roku na Targach Securex pojawiło się ponad 20% wystawców zagranicznych z takich krajów, jak: Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, USA, Wielka Brytania, Włochy. 64% stanowili producenci, 27% firmy handlowe, a pozostałą część to wystawcy Poznań Media Expo, administracja, stowarzyszenia, prasa, służby mundurowe.

Największy procent prezentowanych przez wystawców produktów stanowiły branże:

Łącznie na targach Securex wystawcy zaprezentowali ponad 130 nowości, 25 absolutnych Premier Rynkowych, 30 produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP targów SECUREX i 3 w ramach wystawy Poznań Media Expo. Docenili to zwiedzający tegoroczną edycję, którymi byli zorientowani w branży profesjonaliści, przedstawiciele biznesu, bankowości, firm strategicznych w zakresie bezpieczeństwa kraju, służb mundurowych, generalni wykonawcy i inwestorzy, a także elektroinstalatorzy, instalatorzy systemów alarmowych oraz ppoż. i specjaliści IT.

Zwiedzający targów Securex i PME

Ponad połowa wszystkich gości targów SECUREX (56,14%) to instalatorzy z rynku związanego z elektronicznymi systemami zabezpieczeń i instalacjami ppoż. Liczną grupę gości stanowiła również grupa z zakresu zabezpieczeń IT (blisko 12%). Jako nową grupę zwiedzających, których zainteresowały targi zabezpieczeń, można wskazać segment facility management – a więc zarządcy nieruchomości i administracja budynków, jak również zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej.

Prezentacja profilu Zwiedzających targów Securex 2018 ze względu na segment rynku

Prezentacja zwiedzających w podziale na rodzaj działalności

Goście zagraniczni stanowili blisko 5% wszystkich obecnych uczestników. Najsilniejsza reprezentacja pochodziła z Litwy, Estonii, Słowacji, Ukrainy oraz Niemiec. Targi Securex 2018 odwiedzili goście z 32 krajów świata.

Prezentacja profilu Zwiedzających – zagranica

W trakcie targów zostały przeprowadzone badania marketingowe wśród Zwiedzających. Poniżej zaprezentowano poziom zadowolenia z poszczególnych, analizowanych aspektów.

Prezentacja wyników badań marketingowych – Ogólne zadowolenie z udziału w targach

Zwiedzający targów Securex zostali zapytani o ogólne zadowolenie z pobytu na targach. Wyniki badań pokazują, że niemal 96% jest usatysfakcjonowane udziałem w targach. Ponadto z badań wynika, iż ponad 95% Zwiedzających objętych badaniem planuje odwiedzić targi Securex w 2020 roku.

Prezentacja wyników badań marketingowych - Deklaracja udziału w następnej edycji targów