Organizator:

Bezpieczeństwo budynków

Podziel się

Jak dbać o bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej po raz kolejny dowiedzieli się uczestnicy Kongresu Safe Place.

17-19 października 2022 r. odbyła się V-jubileuszowa edycja Kongresu SAFE PLACE w Centrum Konferencyjnym Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy. Po raz kolejny kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastrukturę krytyczną wzięło udział w obradach plenarnych, panelach eksperckich oraz modułach warsztatowych dotyczących ostrzegania i alarmowania, reagowania za zamachy oraz organizacji bezpieczeństwa w obiektach.

W tym roku podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych poruszano m.in tematy:

 • Współczesne zagrożenia aktami terroru i zorganizowaną przestępczością
  kryminalną w Polsce
 • Zagrożenia militarne i niemilitarne dla bezpieczeństwa obiektów publicznych i Infrastruktury Krytycznej
 • Przygotowanie obiektów do reagowania na zagrożenia – dobre praktyki i rekomendacje
 • Dekalog administratora obiektu – wybrane rekomendacje w obszarze przygotowania obiektów na zagrożenia
 • Terroryzm i działania hybrydowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe w wymiarze zapewnienia bezpieczeństwa obiektom
  użyteczności publicznej
 • Bezpieczeństwo miast – koncepcja Smart City
 • Przygotowanie obiektu na zamachy masowego zabójcy i sytuacje zakładnicze
 • Bezpieczeństwo obszarów i obiektów kolejowych
 • Zabezpieczenie obiektów i zgromadzeń przed atakami dronów i taranowaniem