Organizator:

Bezpieczeństwo Lokalnych Społeczności

Podziel się

Konferencja oprócz merytorycznych wystąpień obfitowała w panele dyskusyjne nt. współpracy prywatnego sektora ochrony z samorządami lokalnymi

23. Konferencja Branży Ochrony za nami, jesienna edycja 2022 r. odbyła się pod nazwą:

„ROLA SAMORZĄDU W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO”.

Technologie dla miejskiego bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni; bezpieczeństwo lokalnych społeczności; cyberbezpieczeństwo w lokalnym wymiarze, potencjał branży ochrony dla bezpieczeństwa samorządów to tylko kilka wybranych tematów, które poruszono podczas 23. Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się 6 i 7 października 2022r w Jachrance.

Organizatorem 23. Konferencji Branży Ochrony była Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, we współpracy honorowej i merytorycznej z Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Local Trends, Securex, Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych, Safety Project Jarosław Stelmach i RBS Rafał Batkowski Strategie.

Konferencje oficjalnie otworzył Pan Jacek Jaśkowiak — Prezydent Miasta Poznania i Generał broni, Dowódca Wojsk Lądowych RP w latach 2006-2009, Pan Waldemar Skrzypczak.

Konferencja oprócz merytorycznych wystąpień obfitowała w panele dyskusyjne nt. współpracy prywatnego sektora ochrony z samorządami lokalnymi, w którym uczestniczyli m.in. były oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek, dr Natalia Moch - Zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej, Sylwester Szczepaniak - Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city w Biurze Unii Metropolii Polskich, Artur Hołubiczko - Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej; Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia; czy Prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dyskusja stanowiła wprowadzenie do merytorycznych wykładów, w których uczestnicy 23. Konferencji Branży Ochrony mogli poznać najnowsze rozwiązania technologiczne użyteczne dla miejskiego bezpieczeństwa. Tradycyjnie konferencja łączyła wymiar naukowy i praktyczny, umożliwiając wymianę doświadczeń środowisk samorządowych oraz biznesowych, prezentując kierunki rozwoju sektora security w Polsce i na świecie.

Wieczorem odbyła się też Gala podczas, której odbyła się licytacja. Środki uzyskane w jej trakcie zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC.

W tym roku zgromadzono 166 uczestników, w tym 58 przedstawicieli firm członkowskich PIO!