Organizator:

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa rekrutuje "cyberżołnierzy"!

Podziel się

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni poszukuje specjalistów w zakresie: inzynierii oprogramowania, cyberbezpieczeństwa, systemów informatycznych, elektroniki, eksploracji danych, matematyki i kryptologii, zarządzania informacją, analizy danych, zarządzania projektami i wsparcia eksploatacji IT. Może NCBS poszukuje właśnie Ciebie!

 

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa  w strukturze programu Cyber.mil.pl

Czym jest Cyber.mil.pl?

W 2018 roku Minister Obrony Narodowej ogłosił program Cyber.mil.pl. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni i obejmuje dwa strategiczne obszary:

 • kompleksowe wsparcie dla procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni
 • zintegrowanie środowiska cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej

Cyber.mil.pl tworzą:

 • Centrum Operacji Cybernetycznych,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Obrony Terytorialnej,
 • Wojskowy Instytut Łączności,
 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Centrum Operacji Cybernetycznych jest bazą do sformowania Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo przekształcą się w wojska obrony cyberprzestrzeni. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone gen. bryg. Karolowi Molendzie, powołanemu na stanowisko Pełnomocnikowa ds. tworzenia Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni.

Działalność Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Gen. bryg. Karol Molenda pełni także funkcję dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. NCBC zostało powołane w związku z konsolidacją działań Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Centrum kultywuje chlubne tradycje Biura Szyfrów, które podczas II Wojny Światowej opracowało narzędzia służące do rozszyfrowania Enigmy. Okazało się to nieocenionym wsparciem dla Aliantów w walce z III Rzeszą. 

Ponieważ skuteczna obrona w cyberprzestrzeni opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanej kadry i nowoczesnej infrastrukturze informatycznej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni poszukuje najbardziej zdolnych specjalistów z dziedzin, takich jak:

 • inżynierii oprogramowania,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • systemów informatycznych,
 • elektroniki,
 • eksploracji danych,
 • matematyki i kryptologii,
 • zarządzania informacją,
 • analizy danych,
 • zarządzania projektami i wsparcia eksploatacji IT
REKRUTACJA DO NCBC

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa - kształcenie na najwyższym poziomie

Ochrona cyberprzestrzeni wymaga także nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych kompetencji. Dlatego też 2 listopada 2020 swoją działalność zainaurugowało Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC). Głównym zadaniem ECSC jest dostarczanie szkoleń, edukacji i treningów wspierających działalność resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa odpowiada za realizację i koordynacje procesu szkolenia żołnierzy i pracowników w obszarze: cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT. Zgodnie ze swoją misją ECSC buduje kapitał intelektualny oraz ekspercki resortu Obrony Narodowej, stąd jego bezpośrednie podporządkowanie Ministrowi Obrony Narodowej. Działalność ECSC wiąże się z organizacją Wojska Ochrony Cyberprzestrzeni, której pełna zdolność operacyjna deklarowana jest na 2025 rok.

źródło: https://www.cyberdefence24.pl/

   https://www.cyber.mil.pl/