Organizator:

Gość spotkania online - Jacek Grzechowiak

Podziel się

Już 5 lutego spotykamy się *online*, aby przybliżyć ideę I Międzynarodowego Kongresu Zabezpieczeń Technicznych, przedstawić sposób jego organizacji oraz nakreślić kluczowe zagadnienia. Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!

W spotkaniu weźmie udział zarówno komitet organizacyjny, jak i zaproszeni Goście, którzy wkrótce wystąpią na Kongresie w charakterze prelegentów. 

Jednym z nich będzie Pan Jacek Grzechowiak - doświadczony menedżer ryzyka i bezpieczeństwa z gruntownym doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 25 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ponad 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in Avon, Celsa). Posiada gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Europejskiego, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistyczny kurs w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (obecnie Akademia Pożarnicza) oraz liczne szkolenia zagraniczne. W ramach działalności non profit aktywnie uczestniczy w pracach w Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz innych organizacji. Jego specjalnością są audyty bezpieczeństwa oraz analiza podatności organizacji biznesowych na zagrożenia nietypowe (w tym hybrydowe). Od kilku lat w ramach własnej działalności RiskResponse wspiera organizacje biznesowe zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kontraktowym, jak i zarządzania bezpieczeństwem.

Zapraszamy!