Organizator:

Podsumowanie Konferencji i Targów GRANICE 2019

Podziel się

W dniach 25-26 września 2019 r. w Targach Lublin odbyła się w trzecia edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic. GRANICE 2019 to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone prezentacji formacji działających na granicach.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji i targów było bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze na polskich granicach oraz granicy zewnętrznej UE.

- Targi Lublin w coraz większym stopniu stają się miejscem, gdzie służby mundurowe mogą się spotkać i rozmawiać o bezpieczeństwie – powiedział na oficjalnym otwarciu wydarzenia, Robert Głowacki, Prezes Targów Lublin. Wspominał przy tym kwietniową Konferencję i Targi Służby Więziennej pod nazwą #Więziennictwo2019.

Wiodącym partnerem merytorycznym tegorocznej edycji wydarzenia była Krajowa Administracja Skarbowa, a także podlegająca jej Służba Celno-Skarbowa. Występująca w imieniu szefa KAS nadinsp. Piotra Walczaka, Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów, Magdalena Rzeczkowska zwróciła uwagę, że Krajowa Administracja Skarbowa to nie tylko nadzór nad podatkami, ale także „troska o bezpieczeństwo granic”. Podkreśliła, że podległy ministrowi finansów KAS, walczy m.in. z taki zjawiskami jak przemyt amunicji czy broni. To jednak tylko część z zadań jakie codziennie KAS wykonuje dbając o bezpieczeństwo granicy wschodniej. - Walczymy o zdrowie i życie ludzi. Zwalczamy przemyt nielegalnych środków leczniczych i narkotyków – mówiła Rzeczkowska.

Na Granicach 2019 dyskutowano m.in. o planach dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej na granicy. O sześciu typach granic opowiedział gość specjalny Targów Lublin, były Wiceminister Obrony Izraela dr Ephraim Sneh.  Omawiano sprawny przepływ towarów na przykładzie wspólnych działań biznesu i administracji. Dopełnieniem konferencji były targi, podczas których zaprezentowało się blisko sześćdziesięciu producentów szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii, przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych oraz kontroli sanitarnej i weterynaryjnej na granicach.

Podczas otwarcia, Sylwester Tułajew, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślał, że współpraca KAS i Straży Granicznej jest kluczowa, kiedy mówimy o bezpieczeństwie granic.

- Granice to jest wyzwanie, ale to jest też nasza przewaga, coś czego nie mają inni - dodał Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek. – Musimy to wykorzystać dla Polski, ale też dla siebie, dla województwa Lubelskiego – mówił Czarnek.

Wydarzenie dedykowane było szczególnie pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, a także innym służbom mundurowym. Na wydarzeniu pojawili się także funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Ochrony Kolei oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.