Organizator:

Poznaj program wydarzeń KSOIN i SWBN w trakcie targów Securex

Podziel się

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na doradztwo i konsultacje w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych bezpieczeństwa obiektów, obronności oraz cyberbepieczeństwa, które będą miały miejsce w czasie targów Securex w dniach 25-27 kwietnia 2022 na terenie MTP.

25.04.2022 r.

Maciej Jędrzejewski

Ekspert ochrony danych osobowych

ABC ochrony danych osobowych – funkcjonowanie RODO.

Praktyczne uwagi i podpowiedzi dla przedsiębiorców.

Piotr Niemczyk

b. Z-ca Dyrektora Wywiadu UOP,

b. Wiceminister Gospodarki,

komentator i publicysta

Spotkanie z autorem książek: „Krótki kurs szpiegowania”, „Szósta rano. Kto puka”, „Pogarda”  – możliwość uzyskania autografu.

 Centrum Certyfikacji Jakości

WLO WAT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działalności priorytetem każdej organizacji nie tylko w czasach kryzysu.

26.04.2022 r.

Piotr Thiem

Ekspert ochrony informacji niejawnych,

doświadczony praktyk i szkoleniowiec

Ochrona informacji niejawnych w biznesie i nie tylko…

- Powoływanie pionów ochrony informacji niejawnych.

- Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych.

- Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego.

 

ppłk Marek Pawłowski

Specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz ochrony i obrony obiektów

Organizacyjne, fizyczne, techniczne, osobowe, teleinformatyczne i prawne zabezpieczenie obiektów, jako podstawowe elementy zarządzania bezpieczeństwem obiektów.

Centrum Certyfikacji Jakości

WLO WAT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działalności priorytetem każdej organizacji nie tylko w czasach kryzysu.

27.04.2022 r.

Piotr Słupczyński

Wykładowca na studiach MBA, Pełnomocnik ds. OIN, dziennikarz, szkoleniowiec

 

 

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego w pracy z urządzeniami elektronicznymi.

ppłk Marek Pawłowski

Specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz ochrony i obrony obiektów

Zasady i funkcjonowanie stałego dyżuru. Stany gotowości obronnej.

Centrum Certyfikacji Jakości

WLO WAT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działalności priorytetem każdej organizacji nie tylko w czasach kryzysu.

25-27.04.2022 r.

płk Tadeusz Koczkowski

Prezes KSOIN i SWBN

Koordynacja doradztwa i konsultacji.