Organizator:

Targi Securex partnerem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Podziel się

9-10 października w Ryni k. Warszawy, pod patronatem Targów Securex, odbędzie się IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ serdecznie zapraszamy na IX Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

  • zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
  • operatorów usług kluczowych,
  • dostawców usług cyfrowych,
  • podlegających obowiązkowej ochronie,
  • szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
  • o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów i kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Więcej informacji na stronie konferencji