Organizator:

Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020 - konferencja online

Podziel się

Zapraszamy na konferencję "Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020". ✅16 grudnia 2020 ✅ godz. 10:00 ➡ dołącz na ➡https://zagrozenia-transgraniczne.pl/

Planowana pierwotnie na  26 – 27 marca 2020 r. konferencja Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020 odbędzie się 16 grudnia 2020. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.00, będzie nadawane z nowoczesnego studia Grupy MTP i transmitowane na żywo poprzez specjalnie dostosowaną do tego platformę https://bit.ly/3l1MWYw 

Głównym celem konferencji jest szeroka prezentacja dorobku naukowego oraz opinii ekspertów krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju trendów dotyczących: strategicznych szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, innowacyjnych systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, a także integracja środowisk naukowych, eksperckich, formacji mundurowych, cywilnych i przemysłowych.

 

Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020 są bardzo złożonym, interdyscyplinarnym miejscem wymiany wiedzy, czerpanej od krajowych ekspertów, którzy w 2020 poruszą m.in. tematy:

  • Państwo w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa – szanse i zagrożenia;
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego dylematy;
  • Nowe technologie i ich innowacyjne zastosowania a bezpieczeństwo państwa;
  • Przegląd kierunków i światowych tendencji rozwoju nowych systemów uzbrojenia i środków bojowych;
  • Przegląd nowoczesnych sposobów eksploatacji i sterowania jakością zasobów uzbrojenia i środków bojowych

Organizatorami wydarzenia są: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, Uniwersytet Jagielloński, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Grupa MTP.

Konferencja naukowa
Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa - 2020

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Termin: ŚRODA 16.11.2020 r  w godz. 10:00 - 15:40

SESJA INAUGURACYJNA 10:00 – 10:45

Bezpieczeństwo państwa – transgraniczność jego zagrożeń i wyzwań
Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. inż. Dariusz KOZERAWSKI Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

10:00 – 10:15

Powitanie uczestników konferencji przez przedstawicieli współorganizatorów konferencji

10:15 – 10:45

Wystąpienia zaproszonych gości:

  • płk Cezary RÓG Z-ca Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 –Sztab Generalny WP
  • płk dr inż. Rafał BAZELA Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
  • Marcin CZĘPIŃSKI Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Thales Polska w imieniu Prezesa Grup Thales

 

SESJA I 10:45 – 13:10

Przewodniczący obrad: dr Rafał BATKOWSKI

10:45 – 10:50 Wprowadzenie - Przewodniczący obrad: dr Rafał BATKOWSKI
10:50 – 11:10 Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa RP - płk mgr Anna OSOWSKA-REMBECKA SW
11:10 – 11:30 Nowoczesne sposoby szkolenia strzelecko-taktycznego z wykorzystaniem video symulacji na przykładzie urządzeń MoST - ppłk rez. Michał PYCIO Wice Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
11:30 – 11:50 Ochrona wybranych elementów systemu infrastruktury krytycznej w środowisku zagrożeń hybrydowych. Techniczno-prawne uwarunkowania antycypacyjnego użycia środków niezabijających (Non-Lethal Weapons) nowej generacji - dr hab. Waldemar KAWKA Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
11:50 – 12:10 Konflikty i kryzysy na Bliskim Wschodzie jako zagrożenie PKW w regionie  - ppłk rez. dr Piotr LOTARSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, - Olsztyn
12:10 – 12:30 Bezpilotowe Środki Latające - Szymon KUPAJ  Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
12:30 – 12:50 Akty terrorystycze w Federacji Rosyjskiej - dr Paweł SEMMLER, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
12:50 – 13:10 Dyskusja / podsumowanie sesji

PRZERWA 13:10 – 13:45

SESJA II 13:45 – 15:40

Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. inż. Dariusz KOZERAWSKI

13:45 – 13:50 Wprowadzenie - Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. inż. Dariusz KOZERAWSKI
13:50 – 14:20 Nowoczesne systemy grupy Thales w ochronie granic i operacjach specjalnych  - Marcin CZĘPIŃSKI Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Thales Polska
14:20 – 14:40 Sytuacja migracyjna na terenie Śląskiego Oddziału SG w odniesieniu do kryzysu migracyjnego w Europie - płk dr Dariusz TROJSZCZAK (SG)
14:40 – 15:00 Środki bezpieczeństwa w ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej pomiędzy Polską a USA - dr hab. Mirosław TOKARSKI - Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Bezpieczeństwa Powietrznego
15:00 – 15:20 Prawno-organizacyjne aspekty reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym  w strefie nadgranicznej i obszarach morskich RP  - dr Michał STĘPIŃSKI, ekspert ds. Bezpieczeństwa Urzędu Nadzoru Finansowego
15:20 – 15:40 Dyskusja / podsumowanie sesji

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 15:40 – 15:50

prof. zw. dr hab. inż. Dariusz KOZERAWSKI

dr Rafał BATKOWSKI

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w agendzie

KOMITET ORGANIZACYJNY

Wojciech GORYCA (WITU) – przewodniczący

Rafał BIERNACKI (S.E.B. RP) – z-ca przewodniczącego    

Renata MROZOWSKA (WITU)

dr Agata HRYNKIEWICZ-MAZUREK

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

prof. zw. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI -  przewodniczący Rady

prof. zw. dr hab. Artur GRUSZCZAK - kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ

płk dr inż. RAFAŁ BAZELA - Dyrektor WITU

płk dr inż. Michał CEREMUGA - z-ca dyrektora WITU

płk dr hab. inż. Mariusz MAGIER - prof. WITU

dr Rafał BATKOWSKI - Honorowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale trzeba zarejestrować się na stronie https://bit.ly/3l1MWYw