Organizator:

Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020

10:00 - 16:00
KONFERENCJA
Głównym celem konferencji jest szeroka prezentacja dorobku naukowego oraz opinii ekspertów krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju trendów dotyczących: strategicznych szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, innowacyjnych systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, a także integracja środowisk naukowych, eksperckich, formacji mundurowych, cywilnych i przemysłowych. Serdecznie zapraszamy!
Zobacz więcej