Organizator:

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP Patronem Branżowym Targów SECUREX

Podziel się

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej objęło Patronat Branżowy nad XIV edycją Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX.

 

 

Łącząc doświadczenia funkcjonariuszy służb porządku publicznego, innych formacji i organizacji oraz żołnierzy Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej chce wzmacniać bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, kompetencje i zdolności administracji publicznej, służb państwowych i sił zbrojnych, oferując wiedzę i umiejętności na najwyższym, eksperckim poziomie. Członkowie Stowarzyszenia koncentrują się na wsparciu państwa i innych zainteresowanych podmiotów wszelkimi, właściwymi dla stowarzyszenia, działaniami mogącymi mieć wpływ na środowisko bezpieczeństwa z zachowaniem najwyższych standardów, troszcząc się o wykorzystanie potencjału byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, zawsze mając na względzie dobro Polski.

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej objęło Patronat Branżowy nad XIV edycją Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX, które odbędą się w Poznaniu, w dniach 16-19 września 2021 r.