Organizator:

Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych

Podziel się

I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych - „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk” to wyjątkowe wydarzenie stanowiące przestrzeń do dialogu pomiędzy dostawcami rozwiązań i usług, projektantami, instalatorami i klientami końcowymi. W czasie trzech dni obrad odbędzie się kilka sesji tematycznych, debat oraz warsztatów praktycznych z obszaru zabezpieczeń technicznych oraz bezpieczeństwa fizycznego. Ponadto, w ramach Kongresu pod patronatem merytorycznym Polskiej Izby Systemów Alarmowych zorganizowane zostaną Mistrzostwa Instalatorów Systemów Alarmowych.

#

Bądź tam, gdzie dzieje się najważniejsze.

I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych - „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk”

23-25 KWIETNIA 2024

w czasie Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX

Patronat honorowy:

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

 

Organizatorzy:

Współorganizatorzy strategiczni:

Patronat medialny:

#

ADRESACI KONGRESU

Przedstawiciele branży zabezpieczeń technicznych, biura projektowe i architektoniczne, zarządzający bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i IK, szefowie działów bezpieczeństwa instytucji publicznych i komercyjnych, naukowcy, studenci, przedstawiciele instytucji bezpieczeństwa publicznego i sektora ochrony osób i mienia, firmy detektywistyczne.

Łączymy ekspertów i praktyków,

by najświeższą wiedzę przekuć w działanie.

Komitet Organizacyjny Kongresu:

 

Paulina Maniecka

Dyrektor projektu SECUREX

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Jakub Sobek – Polska Izba Systemów Alarmowych

Zastępca Przewodniczącego ds. merytorycznych

Marcin Kożuszek

Zastępca Przewodniczącego ds. organizacyjnych

inż. Przemysław Szczuka

Zastępca Przewodniczącego ds. technicznych

Tomasz Tyda

Opiekun Wystawców

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

Debaty – wystąpienia – warsztaty

Godzina

Rodzaj przedsięwzięcia

Uczestnicy

12.00-13.00

Scena nr 1

Uroczyste rozpoczęcie Kongresu

Wystąpienia przedstawicieli Organizatorów
i Patronów honorowych

Organizatorzy

Patronaty honorowe Kongresu

13.00-13.30

Scena nr 1

Wystąpienie otwierające

Key speaker

13.30-15.00

Scena nr 1

Sesja I

Środowiska bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej wobec współczesnych zagrożeń

Wystąpienia prelegentów
i panel dyskusyjny

Moderator:

mjr rez. dr inż.
Jarosław Stelmach
Safety Project

15.00-15.30

Przerwa kawowa i networking

15.30-17.00

Scena nr 1

Sesja II

Branży zabezpieczeń technicznych wobec współczesnych zagrożeń. Wyzwania związanie z implementacją
Dyrektyw CER i NIS 2

Moderator panelu:

 

Jakub Sobek
Polska Izba Systemów Alarmowych

 

15.30-17.00

Scena nr 2

Sesja III – równoległa

Wystąpienia partnerów Kongresu

Wystąpienia prelegentów – przedstawicieli Partnerów wydarzenia

13.30-17.00

Równolegle do obrad

Scena nr 3

Otwarte warsztaty z reagowania na zamachy  pierwszej pomocy - zajęcia praktyczne dla uczestników targów

13.30-15.00

Reagowanie na zamachy
(masowy zabójca, materiał wybuchowy)

15.30-17.00

Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych – resuscytacja krążeniowo-oddechowa i użycie AED

Eksperci Safety Project
Instruktorzy Centrum Ratownictwa

 

Godzina

Rodzaj przedsięwzięcia

Uczestnicy

10.00-12.00

Scena nr 1

Sesja IV

Cyber bezpieczeństwo systemów zabezpieczeń technicznych – wyzwania dla projektantów, wykonawców i użytkowników

Wystąpienia prelegentów
i panel dyskusyjny

Moderator panelu:

Jakub Sobek
Polska Izba Systemów Alarmowych

10.00-13.00

Scena nr 2

Sesja V

Innowacje i trendy w obszarze systemów zabezpieczeń

Wystąpienia partnerów Kongresu

Wystąpienia prelegentów – przedstawicieli Partnerów wydarzenia

12.00-14.00

Scena nr 1

Sesja VI

Oczekiwania klientów wobec dostawców rozwiązań z zakresu zabezpieczeń technicznych.

Możliwości współpracy z sektorem zabezpieczeń

w uwarunkowaniach prawa zamówień publicznych

Wystąpienia prelegentów
i panel dyskusyjny

Moderatorzy panelu:

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
Safety Project

Jakub Sobek
Polska Izba Systemów Alarmowych

Eksperci:

PISA, PIO, przedstawiciele partnerów technicznych i obiektów użyteczności publicznej

10.00-13.00

Równolegle
do obrad

 Scena nr 3

Otwarte warsztaty z reagowania na zamachy  pierwszej pomocy

- zajęcia praktyczne dla uczestników targów

10.00-11.30

Reagowanie na zamachy
(masowy zabójca, materiał wybuchowy)
i kolekcjonerski pokaz broni palnej

11.30-13.00

Udzielanie pierwszej pomocy
– tamowanie masywnych krwotoków

Eksperci Safety Project

Instruktorzy Centrum Ratownictwa

14.00-14.30

Przerwa kawowa i networking

14.30-16.00

Scena nr 1

Sesja VII

Drony - szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektów

Wystąpienia prelegentów
i panel dyskusyjny

Moderatorzy panelu:

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
Safety Project

Jakub Sobek
Polska Izba Systemów Alarmowych

13.00-16.00

Scena nr 2

Mistrzostwa instalatorów systemów alarmowych
pod patronatem merytorycznym Polskiej Izby Systemów Alarmowych

13.00-16.00

Scena nr 3

Kolekcjonerski pokaz broni palnej i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy
Eksperci Safety Project i Centrum Ratownictwa

Godzina

Rodzaj przedsięwzięcia

Uczestnicy

10.00-11.30

Scena nr 1

Sesja VIII

Zabezpieczenia techniczne w przygotowaniu
i reagowaniu na zamachy

Wystąpienia prelegentów
i panel dyskusyjny
 

Moderator panelu:

mjr rez. dr inż.
Jarosław Stelmach
Safety Project

11.30-13.00

Scena nr 1

Sesja IX

Projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych jako element przygotowania obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych
i terrorystycznych

Wystąpienia prelegentów
i panel dyskusyjny

Moderator panelu:

Jakub Sobek
Polska Izba Systemów Alarmowych

10.00-15.00

Równolegle
do obrad

Scena nr 2 i stanowiska partnerów

Warsztaty techniczne organizowane
przez partnerów Kongresu

Nadzór merytoryczny: PISA

10.00-12.00

Równolegle
do obrad

Scena nr 3

Otwarte warsztaty z reagowania
na zamachy  pierwszej pomocy

Reagowanie na zamachy i pierwsza pomoc
w stanach nagłych

Eksperci Safety Project

Instruktorzy Centrum Ratownictwa

12.00-15.00

Scena nr 3

Mistrzostwa instalatorów dla uczniów szkół średnich

Nadzór merytoryczny: PISA

KONTAKT:

Sekretariat Kongresu, tel.: 691 033 041, e-mail: securex@safeplace.edu.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O TARGACH

Patroni i partnerzy Targów Securex 2024: